Tekla berriak: x, b, - eta _

0
Errotuluak
0%
Eraikitzen
0
H/M
0
Erroreak
100%
Zehaztasuna
00:00
Denbora
ª
º
!
1
"
2
·
3
$
4
%
5
&
6
/
7
(
8
)
9
=
0
?
'
¿
¡
Back
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
`
*
+
Enter
Caps
a
s
d
f
g
h
j
k
l
ñ
¨
´
ç
Shift
>
<
z
x
c
v
b
n
m
;
,
:
.
_
-
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl