Լրացուցիչ բառերի վարժություն

0
Նշաններ
0%
Առաջընթաց
0
Բ/Ր
0
Սխալներ
100%
Ճշգրտությունը
00:00
Ժամանակը
՝
է
թ
փ
ձ
ջ
ւ
և
ր
չ
ճ
-
ժ
Back
Tab
ք
ո
ե
ռ
տ
ը
ւ
ի
օ
պ
խ
ծ
շ
Caps
ա
ս
դ
ֆ
գ
հ
յ
կ
լ
։
;
"
՛
Enter
Shift
զ
ղ
ց
վ
բ
ն
մ
<
,
>
՞
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl