Whakawai kupu 2

0
Nga tohu
0%
Te ahunga whakamua
0
KIM
0
Ngā Hapa
100%
Tika
00:00
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Back
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
{
[
}
]
|
\
Caps
a
s
d
f
g
h
j
k
l
:
;
"
'
Enter
Shift
z
x
c
v
b
n
m
<
,
>
.
?
-
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl