Тренировка с думи 3

0
Признаци
0%
Прогрес
0
ДВМ
0
Грешки
100%
Точност
00:00
Време
ч
!
1
@
2
3
$
4
%
5
6
§
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Back
Tab
я
в
е
р
т
ъ
у
и
о
п
ш
щ
ю
Caps
а
с
д
ф
г
х
й
к
л
:
;
"
'
Enter
Shift
з
ь
ц
ж
б
н
м
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl