Game Ngetik Mlaku

Pilih tingkat lan klik tombol Miwiti kanggo miwiti game !
Biji 0 Urip 5 Wektu 20

Pilih level lan klik ing tombol Wiwit dolanan kanggo miwiti.
Wulangan 1 tegese bakal ana aksara, wanda lan tembung saka wulangan 1, wulangan 2 bakal ngrungkebi simbul-sumbul saka wulangan 2 lan sak teruse.
Tugas panjenengan yaitu golek dalan paking cidak menyang aksara warna kuning kanthi mencet aksara sing warna ijo. Sing terakhir, panjenengan bakal tanhsa mencet aksara warna kuning.
Wektu iki diwatesi - 20 detik kanggo saben bisa sampai aksara kuning.
Jumlah poin sing bakal panjenengan tampa saben-saben aksara, gumantung pirang detik sing bakal sisa, yen panjenengan sampun teka tujuan panjenengan.
Saben papan tombol sing diketik salah, panjenengan kelangan siji urip. Panjenengan bareng-bareng duwe 5 urip.