Touch Typing Мектеби

Touch typing мектеби логин менен киргениңизден кийин гана мүмкүн болот.