යතුරු ලිවීම අධ්යයනය ස්පර්ශ වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

ඔබ තවමත් ඇඟිලි දෙකක් සමග ටයිප් කරනවද? ඔබ තවමත් සෑම යතුරක් එබීමෙන් පෙර ඔබේ යතුරු පුවරුව දෙස කරන්න ඕනද?
හොඳයි, ස්පර්ශ යතූරු ලියනය අධ්යයනයක්, ඔබ ඉගෙන ගැනීමට ඔබට උපකාරී වීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද නිදහස්, පරිශීලක හිතකාමී ඉගෙනුම් වෙබ් අඩවිය ප්රගුණ කර ඔබේ වේගයේ හා නිරවද්යතාව වැඩි කිරීම.
ඔබ වර්ගය ස්පර්ශ කළ හැකි පසු ඔබට ඔබ ටයිප් කිරීමට ඔබට ද බොහෝ වේගයෙන් වේගයෙන් යතුරු ලියනය කිරීමට හැකි වනු ඇත අවශ්ය අකුරු සෙවීමට සඳහා යතුරු පුවරුව දෙස අවශ්ය වනු ඇත!
ස්පර්ශ ටයිප් වෙනුවට නොපෙනී පේශි මතකය මත පදනම් වූ ක්රමයකි. මෙම ක්රමය ඔබට වෙනත් දෘශ්ය ද්රව්ය වලින් පෙළ transcribe කිරීමට අවශ්ය නම්, විශේෂයෙන් ම, දත්ත ඇතුළත් බොහෝ ඉහල වේගය අත්කර ගැනීමට ඉඩ ලබාදේ.
ටච් ටයිප් ක්රමය සමග ටයිප් සැලකිය යුතු ඔබේ පරිගණකය ඵලදායිතා වැඩි දියුණු; එය දත්ත ඇතුළත් වේගය වැඩි අතර, හැකි නම්, ඇස් විඩාව සහ තුවාල අඩු කරයි.
යතුරු ලිවීම අධ්යයනය 15 ටියුශන් පන්ති, ඔබ, පියවරෙන් පියවර ටයිප් ඔබේ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය හා විනෝදයට ඉගෙන ගැනීමට හැකි වන වේගය සහ ටෙස්ට් ක්රීඩා අඩංගු වේ ස්පර්ශ!

යතුරු පුවරුවේ සැකැස්ම

US English UK English US Dvorak Programmer Dvorak US Colemak US Workman Español Latino हिन्दी देवनागरी इन्स्क्रिप्ट العربية मराठी বাংলা ইনস্ক্রিপ্ট কিবোর্ড প্রভাত কিবোর্ড ইউনিজয় কিবোর্ড মুনির কিবোর্ড জাতীয় কীবোর্ড Português Brasileiro ABNT Русский Русский Диктор Deutsch Deutsch Schweiz Français Français du Canada Canadien Multilingue Français de Belgique Français de Suisse Français Bépo اُردُو‎ తెలుగు தமிழ் Tiếng Việt Telex Tiếng Việt VNI Tiếng Việt ਪੰਜਾਬੀ پنجابی ગુજરાતી Indonesia Melayu Jawa Türkçe Q Türkçe F Italiana فارسی แป้นพิมพ์เกษมณี แป้นพิมพ์ปัตตะโชติ Polski Filipino Hausa پښتو ಕನ್ನಡ മലയാളം Sunda ଓଡ଼ିଆ မြန်မာဘာသာ Українська Oʻzbekcha سنڌي Română Azərbaycanca Af-Soomaali Nederlands Belgische AZERTY Malagasy नेपाली සිංහල ភាសាខ្មែរ অসমীয়া Kiswahili Magyar Ελληνική Қазақша České Català Српски Srpski Svensk ພາສາລາວ Qhichwa Türkmençe Тоҷикӣ Български Български Фонетичен Shqip Afrikaans Հայերեն Татарча Монгол Hrvatski Dansk עברית Sesotho Slovenčina Suomi Norsk ქართული Кыргыз Беларуская Bosanski Lietuvių Galego Slovenščina Latviešu Македонски Башҡортса Eesti Euskara Cymraeg Malti 47 Malti 48 Frysk Lëtzebuergesch
 
Icelandic Gaeilge Føroyskt Māori

ඔබ තවමත් ඇඟිලි දෙකක් සමග ටයිප් කරනවද? ඔබ තවමත් සෑම යතුරක් එබීමෙන් පෙර ඔබේ යතුරු පුවරුව දෙස කරන්න ඕනද?

හොඳයි, ස්පර්ශ යතූරු ලියනය අධ්යයනයක්, ඔබ ඉගෙන ගැනීමට ඔබට උපකාරී වීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද නිදහස්, පරිශීලක හිතකාමී ඉගෙනුම් වෙබ් අඩවිය ප්රගුණ කර ඔබේ වේගයේ හා නිරවද්යතාව වැඩි කිරීම.

ඔබ වර්ගය ස්පර්ශ කළ හැකි පසු ඔබට ඔබ ටයිප් කිරීමට ඔබට ද බොහෝ වේගයෙන් වේගයෙන් යතුරු ලියනය කිරීමට හැකි වනු ඇත අවශ්ය අකුරු සෙවීමට සඳහා යතුරු පුවරුව දෙස අවශ්ය වනු ඇත!

ස්පර්ශ ටයිප් වෙනුවට නොපෙනී පේශි මතකය මත පදනම් වූ ක්රමයකි. මෙම ක්රමය ඔබට වෙනත් දෘශ්ය ද්රව්ය වලින් පෙළ transcribe කිරීමට අවශ්ය නම්, විශේෂයෙන් ම, දත්ත ඇතුළත් බොහෝ ඉහල වේගය අත්කර ගැනීමට ඉඩ ලබාදේ.

ටච් ටයිප් ක්රමය සමග ටයිප් සැලකිය යුතු ඔබේ පරිගණකය ඵලදායිතා වැඩි දියුණු; එය දත්ත ඇතුළත් වේගය වැඩි අතර, හැකි නම්, ඇස් විඩාව සහ තුවාල අඩු කරයි.

යතුරු ලිවීම අධ්යයනය 15 ටියුශන් පන්ති, ඔබ, පියවරෙන් පියවර ටයිප් ඔබේ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය හා විනෝදයට ඉගෙන ගැනීමට හැකි වන වේගය සහ ටෙස්ට් ක්රීඩා අඩංගු වේ ස්පර්ශ!