Rada tiro: Fureyaasha cusub

0
Calaamadaha
0%
Horumar
0
E/D
0
Khaladaadka
100%
Sugnaantu
00:00
Waqtiga
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.