Цифрова клавиатура: Нови клавиши

0
Признаци
0%
Прогрес
0
ДВМ
0
Грешки
100%
Точност
00:00
Време
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
,