Numerička tastatura: Nove tipke

0
Znakovi
0%
Napredak
0
RUM
0
Greške
100%
Tačnost
00:00
Vrijeme
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
,