ຫຼຸດ​ລົງ​ເກມ​ຄໍາ

ເລືອກ​ລະ​ດັບ​ແລະ​ກົດ​ປຸ່ມ Start ເກມ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​!
ຄະ​ແນນ 0 ຊີ​ວິດ 5

ເລືອກລະດັບ ແລະ ກົດປຸ່ມ start ເກມ ຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
ລະດັບການຂະຫຍາຍ 1 ຕົວຫມາຍຄວາມວ່າຈະມີຕົວອັກສອນ, syllable ແລະຄໍາສັບຈາກຫຍາຍ 1 ຕົວຂະບົດຮຽນ, ລະດັບ 2 ຈາກການຂະຫຍາຍ 2 ບົດຮຽນແລະອື່ນໆ.
ວຽກງານຂອງທ່ານ ແມ່ນເພື່ອ ປະຄໍາ ໄວກ່ວາ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຫຼຸດລົງ. ຄໍາ ປະເພດ ແລະຫນັງສືພິມ ກະລຸນາໃສ່ .
ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານ ບໍ່ ມີການຄຸ້ມຄອງ , ທ່ານ ວ່າງ ຫນຶ່ງຂອງຊີວິດ . ຮ່ວມກັນທ່ານ ມີ 5 ຊີວິດ .
ແຕ່ລະ ຄໍາ typed ໄປ ຫຼື syllable ເຮັດໃຫ້ ຈຸດ. ທ່ານມີ ຈຸດ ຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ ຈົດຫມາຍ ຫຼາຍປານໃດ ທີ່ຢູ່ໃນ ຄໍາ ປະເພດ .