Test tal-veloċità

0
KKM
0
Żbalji
00:00
Ħin

Ħjiel

Ipprova biex ma tħarisx lejn it-tastiera. Għall-ewwel ser issibha diffiċli, iżda kull ma jmur int u tipprattika t-taħriġ, tibda ssibha aktar faċli u subgħajk jibdew jaħdmu mingħajr ma inti tkun qed tiddeċiedi b’mod konxju liema seba’ jikkorrispondi ma’ tast partikolari.
Int u titgħallem tittajpja, ħares ’l fuq biex tara liema seba’ tuża. Tibżax li tagħmel żball - jekk tiżbalja l-programm jurik liema hu t-tast it-tajjeb. Jekk tuża t-tast it-tajjeb jixgħel aħdar, jekk tuża tast ħażin jixgħel aħmar.
Ipprova ibda ħaddem it-tagħlim ġdid li tikseb waqt li tkun qed tuża l-kompjuter kuljum. M’hemmx mod aħjar minn hekk biex titgħallem tittajpja.
Stabilixxi skeda. Jekk ma tagħmilx hekk ikun faċli li ssib kull skuża biex ma tipprattikax.
Żomm kont tan-numru ta' żbalji li tkun qed tagħmel u kkonċentra biex kull ma’ jmur tnaqqas in-numru ta’ żbalji fit-testijiet aktar milli żżid il-veloċità tal-ittajpjar tiegħek. B’hekk ir-riżultat aħħari jkun żieda fil-produttività.
Tista' ssibha utli li int u tittajpja tlissen l-isem tal-ittra li tkun qed tafas. Tħallix l-iżbalji jaqtgħulek qalbek; li tittajpja mingħajr ma tħares lejn it-tastiera hija ħila li tista’ tinkiseb permezz tal-prattika.
Kun pazjenti. Ladarba titgħallem ir-rittmi korretti tas-swaba’ mat-tasti, tibda tinduna li l-ħeffa u l-preċiżjoni jseħħu b’mod naturali.
Ħarrek biss s-saba’ li jinħtieġ biex tafas l-ittra li trid. Tħallix lis-swaba’ l-oħra jitħarrku minn fuq it-tasti li jikkorrispondu magħhom fir-ringiela bażi.
Subgħajk iridu jitpoġġew fuq it-tasti tal-ittri tar-ringiela bażi u jdejk iridu jkunu inklinati skont l-angolu tat-tastiera. Tħallix il-polz jintelaq jew jistrieħ mal-iskrivanija jew it-tastiera.
Ipprattika kull eżerċizzju għal ħafna drabi sakemm tkun sodisfatt bil-ħila li tkun ksibt fl-ittajpjar.
Tħabbatx fuq it-tasti. Ipprova uża lanqas forza possibbli. Ħu nifs bejn kull kelma billi sserraħ s-swaba kollha fuq il-wiċċ tat-tasti.
Biex isserraħ idek mingħajr ma jiġu attivati t-tasti, poġġi l-ħames swaba’ kollha f’daqqa x’imkien fuq it-tastiera.
Għafas l-ittri fuq kull tast waħda waħda, b’ġentilezza iżda bil-ħeffa, filwaqt li toqgħod attent biex ma tolqotx tasti oħrajn li m’għandekx bżonn.
Biex tiġi attivata l-auto-repeat (ripetizzjoni awtomatika ta’ tast), għafas u ibqa’ żomm seba’ wieħed fuq it-tast tal-ittra jew simbolu li trid. Neħħi subgħajk minn fuq it-tast meta trid tieqaf.
Il-logħob tat-tajping huwa mezz divertenti li jgħinek iżżid il-ħiliet tiegħek biex tittajpja b’aktar għaġġla u preċiżjoni. Ħu pjaċir waqt li tkun qed titgħallem!
L-eżerċizzji ta' koordinazzjoni tas-swaba’ u eżerċizzji marbuta mat-tnaqqis tal-istress, jgħinuk tnaqqas it-tensjoni u ħafna drabi jpoġġulek tbissima fuq wiċċek. Dispożizzjoni pożittiva u ambjent pjaċevoli jistgħu jgħinu biex it-tagħlim ikun ukoll esperjenza divertenti.
Assigura li mill-anqas talloka 30 minuta għal kull lezzjoni.
Oqgħod attent biex iżżomm subgħajk viċin kemm jista’ jkun lejn il-pożizzjoni bażika u naqqas kemm tista’ il-movimenti tal-idejn waqt li tkun qed titgħallem.
It-tagħlim tat-tajping hu marbut mal-iżbalji, għalhekk taqtax qalbek jekk tafas tast ħażin.
Ipprova ttajpja b’rittmu kostanti.
L-irfigħ tal-polz jippermetti li subgħajk ikunu jistgħu jaqbżu l-isfel u jolqtu t-tasti b’ħeffa u preċiżjoni.
Biex taqleb minn ittri kapitali għal ittri żgħar uża dejjem l-id opposta. Nota: l-ittri fuq it-tastieri ta’ xi laptops jistgħu jkunu pożizzjonati aktar qrib xulxin.
Iċċekkja d-distanza tiegħek minn mat-tastiera. Aġġusta s-siġġu tiegħek biex tevita problema komuni - dik li wieħed ipoġġi wisq qrib it-tastiera. Aġġusta l-angolu tal-monitor tiegħek biex timminimizza d-dija.
Aktar ma tipprattika aktar tittajpja tajjeb u aktar iżżid il-ħeffa.
Jekk inti ma tkunx taf eżattament fejn jinsab it-tast tal-ittra jew numru li trid, inti ma tkunx tista tittajpja dik l-ittra jew dak in-numru mingħajr ma tħares lejn it-tastiera.
Jekk huwa possibbli, ipprova ipprattika fuq tastiera regolari u mhux fuq laptop.
Kun komdu u kunfidenti mat-tastiera li qed tuża u assigura li l-għoli tagħha huwa tajjeb u jaqbel għal subgħajk.
Qabel ma tibda t-test tal-veloċità tal-ittajpjar kun żgur li int bilqiegħda dritt u wieqaf, b’saqajk ċatti fl-art. Żomm minkbejk qrib ġismek, il-polzijiet dritti fil-livell ta’ dirgħajk, u ftakar biex tieqaf għal pawżi b’mod regolari.
Eżerċizzji ta’ rilassament: Ifrex is-swaba’ taż-żewġ idejn bogħod minn xulxin. Żomm għal ħames sekondi, imbagħad erħihom. Irrepeti dan l-eżerċizzju għal tliet darbiet.
Kun żgur li tkejjel il-veloċità tal-ittajpjar tiegħek perjodikament – bl-għodda tagħna tista' tiċċekkja l-progress tiegħek kemm fil-veloċità kif ukoll fil-preċiżjoni filwaqt li tkun qed titgħallem. In-numru ta' kliem kull minuta jindika l-livell li tkun ilħaqt fl-ittajpjar.
It-testijiet tal-ittajpjar ikejlu żewġ affarijiet, il-veloċità u l-iżbalji, għalhekk meta inti tagħmel it-test tagħna tal-veloċità tal-ittajpjar, tagħtix kas biss tal-veloċità.
Jekk it-tastiera li qed tuża qiegħda fil-għoli wisq (għax is-siġġu baxx wisq) hemm tendenza li jsiru aktar żbalji fir-ringieli ta’ fuq tat-tastiera. Jekk it-tastiera qiegħda baxxa wisq (għax is-siġġu għoli wisq) hemm tendenza li jsiru aktar żbalji fuq ir-ringieli t’isfel tat-tastiera.
Eżerċizzji ta’ rilassament: poġġi idek f’pożizzjoni simili għal dik tal-estensjoni tal-polz, u b’idek l-oħra applika pressjoni b’mod ħafif fuq is-saba’ l-kbir billi tagħfas lura u ’l isfel. Żomm għal ħames sekondi u erħi. Irrepeti dan l-eżerċizzju tliet darbiet fuq kull id.
Tista' tieħu minn ġimgħa sa ġimgħatejn biex tilħaq veloċità fl-ittajpjar ta’ ~ 50 kelma kull minuta jekk inti tipprattika minn 30-60 minuta kuljum. Kun pazjenti.
Ġebbed il-polzijiet u s-swaba’ qabel ma tibda test tal-ittajpjar.
Jekk inti tixtieq li tagħmel l-ittajpjar aktar faċli, għandek ittejjeb il-ħeffa tiegħek. Jgħin jekk inti ddoqq il-kitarra jew strument ieħor li jindaqq bl-idejn.
Eżerċizzji ta’ rilassament: Ġebbed idejk it-tnejn ’l barra b’sugħajk ma’ xulxin u ħażżeż ċirku fl-arja billi ddawwar idejk it-tnejn mill-polz. Agħmel ħames ċrieki lejn naħa u ħamsa lejn in-naħa l-oħra.
Iċċettja ma’ ħbieb u familja.
Wara li tispiċċa kull lezzjoni agħmel test tal-veloċità tal-ittajpjar.
Meta tkun qed titgħallem tittajpja, huwa importanti li żżomm b’mod kostanti ma’ skeda ta’ prattika għax inkella subgħajk jibdew jitilfu l-memorja tal-muskoli tagħhom.
Eżerċizzji ta’ rilassament: Żomm idek waħda ’l barra bil-pala tħares l-isfel. Għolli idek ’l fuq daqslikieku qed tavża lil xi ħadd biex jieqaf. Uża l-id l-oħra biex tapplika pressjoni fuq il-pala tal-id l-imgħollija. Żomm il-pressjoni għal ħames sekondi, imbagħad erħi. Irrepeti dan l-eżerċizzju tliet darbiet fuq kull id.
Jekk inti titgħallem tittajpja tgħaġġel filwaqt li tħares lejn it-tastiera, inti se tkompli ssibha diffiċli bi żbalji ortografiċi u dettatura meta toħroġ fir-realtà tad-dinja tax-xogħol tal-ittajpjar għaliex inti ma tkunx tista’ tara l-iżbalji fuq l-iskrin.
Geżwer idejk b’xugaman żgħir tal-idejn waqt li tkun tittajpja.
Ibda bil-mod u tgħallem l-ittri tat-tastiera kollha qabel ma’ tibda titgħallem tittajpja tgħaġġel.
Jekk it-tajping jikkawżalek xi uġigħ ieqaf immedjatament u ħu pawża.
Jekk qed titgħallem f’ambjent tax-xogħol ipprova ftiehem ma’ min iħaddmek biex tkun tista’ tiddedika ħin kwiet mill-ġurnata għall-istudji tiegħek - min iħaddmek se jibbenefika direttament mill-ħiliet ġodda tiegħek.
Huwa tajjeb li jiġi evitat li wieħed joqgħod fl-istess pożizzjoni għal perjodi twal. Qassam il-ġurnata tiegħek billi meta hu possibbli talterna l-kompiti tiegħek.
Tista’ tiffaċilita lilek innifsek biex tistrieħ billi tuża l-arloġġ tal-kompjuter biex idoqq b’mod regolari u b’hekk ifakkrek tieqaf għal pawża qasira minn fuq it-tastiera.
Eżerċizzji ta’ rilassament: Żomm idek waħda ’l barra bil-pala tħares l-isfel. Ħalli lil idek taqa’ l-isfel mill-polz. Uża l-id l-oħra biex tapplika pressjoni fuq in-naħa ta’ wara tal-pala tal-id imdendla l-isfel. Żomm il-pressjoni għal ħames sekondi, imbagħad erħi. Irrepeti dan l-eżerċizzju tliet darbiet fuq kull id.
Minħabba ż-żieda fl-użu tal-kompjuter kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fid-dar f’dawn l-aħħar snin,il-Korriment minn Strapazz Ripetittiv sar assoċjat mal-użu tat-tastiera.
Biex tnaqqas ir-riskju li tiżviluppa korrimenti minħabba użu eċċessiv għandek issegwi l-prattiċi tajbin marbuta mal-qagħda, it-teknika u l-ippustjar tal-apparat filwaqt li tieqaf għall-pawżi regolari.
Il-polzijiet, il-minkbejn u t-tastiera għandhom ikunu fuq l-istess livell orizzontali u f'angolu ta’ 90 grad ma’ dirgħajk. In-naħa ta’ fuq tal-iskrin għandha tkun qrib il-livell tal-għajnejn.
Tħarisx lejn it-tastiera meta tkun qed tittajpja. Kaxkar subgħajk ’l hawn u ’l hinn sakemm isibu posthom fuq ir-ringiela bażi. Issabbatx fuq it-tasti. Naqqas kemm jista’ jkun l-użu tal-forza.
Is-suċċess u t-titjib tal-ħiliet tiegħek jiddependu fuq kemm int determinat li tkompli tittajpja mingħajr ma’ tħares lejn it-tastiera wara li tispiċċa l-kors ta’ studju. Għal dawk li jistgħu jaħsbuha darbtejn, ieqfu ftit u kkunsidraw li jekk tkomplu taħdmu b’dan il-mod, fi ftit ġimgħat se tirkupraw ferm aktar mill-ħin li ħadtu biex titgħallmu, minħabba żieda fil-produttività.
Għandek ukoll titgħallem tuża t-tasti ewlenin flimkien mat-tasti Ctrl u Alt - dan huwa utli ħafna fl-użu ta’ shortcuts fuq it-tastiera.
Il-prattika f’sitwazzjonijiet reali fid-dinja tax-xogħol hija mezz effettiv biex inti tkompli ssaħħaħ il-kompetenzi tiegħek u tibni l-fiduċja fik innifsek.
Agħmel skeda biex tgħaqqad sezzjonijiet ta’ prattika ma’ testijiet ta’ veloċità fl-ittajpjar b’mod regolari biex ittejjeb il-ħeffa tiegħek fl-ittajpjar.