Nye taster: |, §, !, ", #, ¤, %, &, /, (, ), =, +, ?, \ og `

0
Tegn
0%
Framgang
0
OPM
0
Feil
100%
Nøyaktighet
00:00
Tid
§
|
!
1
"
2
#
3
¤
4
%
5
&
6
/
7
(
8
)
9
=
0
?
+
`
\
Back
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
å
^
¨
Enter
Caps
a
s
d
f
g
h
j
k
l
ø
æ
*
'
Shift
>
<
z
x
c
v
b
n
m
;
,
:
.
_
-
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl