Numerisk tastatur: Nye taster

0
Tegn
0%
Framgang
0
OPM
0
Feil
100%
Nøyaktighet
00:00
Tid
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
,