Testi i shpejtësisë

0
FPM
0
Gabime
00:00
Koha

Sugjerime

Mundohuni të mos shikoni në tastierë. Do të jetë e vështirë në fillim, por ndërsa përparoni gjatë ushtrimeve, do të shikoni që bëhet më e lehtë dhe gishtat tuaj do të fillojnë të lëvizin pa qenë nevoja që ju me vetëdije të vendosni se cili gisht është i lidhur me tastin.
Ndërsa mësoni të shkruani, shikoni mbi tastierë për të parë se cilin gisht të përdorni. Mos kini frikë nëse bëni gabim – nëse bëni, programi do t’ju tregojë tastin e duhur që duhet të përdorni. Nëse tasti është ai i duhuri, tregohet me jeshile, nëse është i gabuar – atëherë me të kuqe.
Menjëherë mundohuni ta tregoni njohurinë që keni fituar si pjesë e aktiviteteve tuaja të përditshme në kompjuter, nuk ka mënyrë më të mirë për të mësuar të shkruani.
Bëni një orar. Derisa të bëni një program për të mësuar, është tepër e lehtë për të gjetur një justifikim për të mos u praktikuar.
Hidhini një sy numrit të gabimeve që bëni dhe përqendrohuni në pakësimin e gabimeve në testet e ardhshme në vend se të rritni shpejtësinë e shkrimit. Rezultati në fund do të jetë produktivitet më i lartë.
Mund ta shihni të dobishme të thoni në heshtje emrin e tastit ndërsa e shtypni. Mos i lini gabimet të bëjnë që të shkurajoheni; shkrimi me prekje është një aftësi që mund të mësohet me praktikë.
Kini durim. Njëherë që janë mësuar modelet e shtypjeve gisht-tastierë, shpejtësia dhe saktësia vijnë natyrshëm.
Lëvizeni vetëm gishtin që duhet për të shtypur një tast. Mos i lini gishtat e tjerë të lëvizin larg nga tastat e rreshtit të shtëpisë.
Gishtat tuaj duhet të jetë në tastat e rreshtit shtëpi dhe duart tuaja duhet të anohen me të njëjtin kënd si tastiera. Mos i lini kyçet të bëhen dembelë duke i mbështetur mbi tavolinë ose tastierë.
Praktikojeni çdo ushtrim disa herë derisa të jeni të kënaqur me aftësitë tuaja të shkrimit.
Mos i përplasni tastat. Përpiquni të provoni sa më pak forcë të jetë e mundur. Çlodhuni midis fjalëve duke i mbështetur të dhjetë gishtat mbi sipërfaqen e tastave
Për të çlodhur një dorë pa aktivizuar tastat, lëshoni njëkohësisht të pesë gishtat kudo mbi sipërfaqen e tastierës.
Shtypni lehtë çdo simbol çelësi por në mënyrë të mprehtë me një gisht me radhë, duke bërë kujdes të mos shtypni pa dashur tasta të tjerë.
Për të aktivizuar përsëritjen automatike, prekni dhe mbani një gisht mbi tastin e dëshiruar. Ngrijeni gishtin për të ndaluar përsëritjen automatike.
Lojërat e shkrimit janë një mënyrë argëtuese për të përmirësuar shpejtësinë dhe saktësinë e shkrimit. Argëtohuni ndërsa mësoni!
Ushtrimet e koordinimit të gishtave dhe ushtrimet e uljes të stresit do të ndihmojnë në uljen e tensionit dhe shpesh ju bëjnë të buzëqeshni. Një fytyrë e qeshur dhe një ambient i kënaqshëm mund ta bëjë të mësuarit argëtues.
Sigurohuni që të lini të paktën 30 minuta për çdo mësim.
Sigurohuni që t’i mbani gishtat sa më pranë të jetë e mundur pozicionit fillestar dhe të minimizoni lëvizjet e duarve ndërsa po mësoni.
Të mësosh të shkruash përfshin edhe bërjen e gabimeve, prandaj mos u shkrurajoni nëse shtyp tastin e gabuar.
Mundohuni të shkruani me shpejtësi konstante.
Ngritja e kyçeve do të ndihmojë të siguroheni që gishtat tuaj mund të lëvizin poshtë dhe të shtypin tastat shpejt dhe saktë.
Për të kaluar midis gërmave kapitale/jokapitale përdorni gjithmonë dorën e kundërt. Shënim: shkronjat në disa tastiera laptopësh mund të jenë më pranë njëra tjetrës.
Kontrolloni distancën nga tastiera. Rregulloni karrigen për të shmangur një problem të zakonshëm – ulja shumë pranë tastierës. Rregulloni këndin e monitorit për të minimizuar reflektimin e dritës.
Sa më shumë të praktikoheni, aq më mirë do të shkruani dhe do të rritni shpejtësinë tuaj.
Derisa të dini ku ndodhet saktësisht një shkronjë ose numër, nuk do të jeni në gjendje të shkruani pa parë poshtë në tastierë.
Nëse është e mundur, provoni të praktikoheni mbi një tastierë të zakonshme dhe jo tastierë laptopi.
Jini rehat me tastierën tuaj dhe sigurohuni që të jetë në lartësinë e duhur me gishtat.
Para se të filloni testin e shpejtësisë të shkrimit sigurohuni që jeni ulur drejt, këmbët rrafsh mbi dysheme. Mbajini bërrylat pranë me trupin, kyçet drejt dhe parakrahët në nivel dhe mos harroni të bëni pushime të rregullta.
Ushtrimet e çlodhjes: Hapini larg njëri tjetrit gishtat e të dyja duarve. Mbajini për pesë sekonda, pastaj çlodhuni. Përsëriteni këtë tre herë.
Sigurohuni që të matni rregullisht shpejtësinë e shkrimit – me mjetin tonë ju mund të kontrolloni progresin në shpejtësi dhe saktësi ndërsa mësoni. Numri i fjalëve për minutë tregon nivelin tuaj të shkrimit.
Testet e shkrimit matin dy gjëra, shpejtësinë dhe gabimet, prandaj kur bëni testin e shpejtësisë të shkrimit, mos shikoni vetëm shpejtësinë.
Nëse tastiera është shumë lart (karrigia është shumë e ulët) ndodhin gabime në rreshtat e sipërm të tastierës. Nëse tastiera është shumë e ulët (karrigia është shumë lart) ndodhin gabime në rreshtat e poshtëm të tastierës.
Ushtrime çlodhjeje: Mbajeni dorën në një pozicion të ngjashëm me zgjatimin e kyçit, ushtroni pak presion duke përdorur dorën tjetër në gishtin e madh të shtrirë në drejtim nga pas dhe për poshtë. Mbajeni për pesë sekonda dhe çlodhuni. Përsëriteni këtë tre herë për çdo dorë.
Mund të duhet një javë ose dy që të mësoni shpejtësinë ~ 50 fjalë në minutë në minutë nëse praktikoheni 30-60 minuta çdo ditë. Kini durim.
Shtendosini kyçet dhe gishtat para se të filloni një test shkrimi.
Nëse doni ta bëni shkrimin më të lehtë, duhet të përmirësoni zhdërvjelltësinë. Ju ndihmon nëse luani kitarën ose ndonjë instrument tjetër që kërkon përdorimin e duarve.
Ushtrime çlodhjeje: Shtendosni të dyja krahët për jashtë me gishtat së bashku dhe vizatoni një rreth me duar, duke i rrotulluar te kyçi. Pesë rrathë në një drejtim, pastaj pesë në drejtimin e kundërt.
Bisedoni me miqtë dhe familjen.
Mbaroni çdo mësim, pastaj provoni një test shpejtësie.
Kur mësoni të shkruani, është shumë e rëndësishme që t’i përmbaheni një programi të qëndrueshëm praktike ose ndryshe gishtat do të fillojnë të humbasin kujtesën e muskujve.
Ushtrime çlodhjeje: Mbajini krahët për jashtë me pëllëmbët poshtë. Ngrijini duart lart sikur të ishit duke i thënë dikujt të ndalonte. Duke përdorur dorën tjetër, ushtroni presion në pëllëmbën e dorës së ngritur. Mbajeni presionin për pesë sekonda, pastaj çlodhuni. Përsëriteni tre herë për çdo dorë.
Nëse mësoni të shkruani shpejt ndërsa shikoni në tastierë, do të vazhdoni të keni vështirësi me gabimet e gërmëzimit dhe diktimit kur shkoni në situatat e shkrimit në botën reale sepse nuk do të jeni në gjendje të shikoni gabimet në ekran.
Vendosni një peshqir mbi duart ndërsa shkruani.
Filloni ngadalë dhe mësojeni të gjithë tastierën para se të mësoni të shkruani shpejt.
Nëse shkrimi ju bën të keni dhimbje, ndaloni menjëherë dhe bëni një pushim.
Nëse po mësoni të shkruani në një ambient pune, provoni të bisedoni me punëdhënësin tuaj për një orar më të qetë të ditës që t’i kushtoheni studimeve tuaja – punëdhënësi do të përfitojë direkt nga aftësitë tuaja të reja.
Është mirë të që shmangni qëndrimin në një pozicion për periudha të gjata. Bëni pushime duke ndryshuar punët kur është e mundur.
Kjo mund t’ju ndihmojë të përdorni një alarm për t’i kujtuar vetes të bëni një pushim nga tastiera.
Ushtrime çlodhjeje: Mbajeni krahun për jashtë, me pëllëmbën poshtë. Uleni dorën për poshtë te kyçi. Duke përdorur pëllëmbën e dorës tjetër, ushtroni presion në pjesën e pasme të dorës së ulur. Mbajeni presionin për pesë sekonda, pastaj çlodhuni. Përsëriteni këtë tre herë për çdo dorë.
Ndërsa përdorimi i kompjuterit është rritur në punë dhe në shtëpi në vitet e fundit, Dëmtimet e Tërheqjes Muskulore të Përsëritura lidhen me përdorimin e tastierës.
Për të zvogëluar rrezikun e zhvillimit të dëmtimeve nga mbipërdorimi, ju duhet të ndiqni praktikat më të mira në qëndrim, teknikë, rregullimin e vendit të punës dhe të bëni pushime rregullisht.
Kyçet, bërrylat dhe tastiera duhet të jenë në të njëjtin plan horizontal dhe në kënd 90 gradë me pjesën e sipërme të krahëve. Pjesa e sipërme e ekranit duhet të jetë afërsisht në nivelin e syrit.
Mos shikoni në tastierë kur shkruani. Vetëm lëvizini gishtat rrotull derisa të gjeni shenjat e rreshtit të shtëpisë. Mos i goditni tastat. Mundohuni të përdorni s më pak forcë të jetë e mundur.
Suksesi dhe përmirësimi varen nga vendosmëria juaj për të qëndruar me shkrimin me prekje pasi keni mbaruar të mësuarit. Për ata që mund të ngurrojnë, merrni parasysh që do ta rifitoni kohën e harxhuar për të mësuar vetëm brenda pak javësh në sajë të rritjes së rendimentit.
Gjithashtu duhet të mësoni tastat kryesorë së bashku me tastat Ctrl dhe Alt – kjo është shumë e dobishme për shkurtoret në tastierë.
Praktika në situatat e jetës reale është një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar më tej aftësitë tuaja dhe të rritni vetëbesimin.
Programoni praktikë rregullisht me ‘Testet e shpejtësisë’ për të përmirësuar shpejtësinë e shkrimit.