Ragrag blok Game

Pilih tingkat jeung klik dina tombol Start Game pikeun ngamimitian!
Asup 0 Kahirupan 5

Pilih tingkat hiji jeung klik dina tombol kaulinan Mimitian pikeun ngamimitian.
Level 1 hartina baris aya simbul ti palajaran 1st, tingkat 2 bakal kaasup simbul ti palajaran 2nd jeung saterusna.
Tugas Anjeun pikeun ngetik aksara muncul dina layar saméméh maranéhna geus fallen handap.
Pikeun tiap simbul nu teu ngatur pikeun ngetik saméméh geus fallen turun, anjeun leungit hiji kahirupan. Babarengan geus 5 kahirupan.
Masing-masing simbul diketik bener méré Anjeun hiji titik.