Flash Game

Pilih tingkat jeung klik dina tombol Start Game pikeun ngamimitian!
Asup 0 Kahirupan 5

Pilih tingkat hiji jeung klik dina tombol Start Game pikeun ngamimitian.
Level 1 hartina baris aya simbul ti palajaran 1st, tingkat 2 bakal kaasup simbul ti palajaran 2 jeung saterusna.
Tugas Anjeun pikeun ngetik hurup saméméh aya mucunghul nu anyar.
Lamun anjeun teu ngatur, Anjeun leupas hiji kahirupan. Babarengan geus 5 kahirupan.
Unggal aksara Sunda nu bener tur dina waktu diketik méré Anjeun hiji titik.