เกมบล็อกหล่น

เลือกระดับและคลิกที่ปุ่มเริ่มเกมเพื่อเริ่มต้น!
คะแนน 0 ชีวิต 5

เลือกระดับ และคลิกที่ปุ่ม เกม เริ่ม ที่จะเริ่มต้น
1 ระดับหมายถึงว่าจะมีตัวอักษรตั้งแต่วันที่ 1 บทเรียนระดับที่ 2 จาก 2 บทเรียนและอื่น ๆ
งานของคุณ คือการพิมพ์ ตัวอักษร ได้เร็วขึ้น กว่าที่พวกเขา ได้ลดลง ลง
ถ้าคุณไม่ จัดการ คุณหลวม หนึ่งชีวิต กัน คุณมี 5 ชีวิต
แต่ละ ตัวอักษรที่ พิมพ์ ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณ จุดหนึ่ง