เกมคำหล่น

เลือกระดับและคลิกที่ปุ่มเริ่มเกมเพื่อเริ่มต้น!
คะแนน 0 ชีวิต 5

เลือกระดับ และคลิกที่ปุ่ม เกม เริ่ม ที่จะเริ่มต้น
1 ระดับหมายถึงว่าจะมีตัวอักษรพยางค์และคำจากบทเรียนที่ 1 ระดับที่ 2 จาก 2 บทเรียนและอื่น ๆ
งานของคุณ คือการพิมพ์ คำ ได้เร็วขึ้น กว่าที่พวกเขา ได้ลดลง ลง คำ ประเภท และกด Enter
ถ้าคุณไม่ จัดการ คุณหลวม หนึ่งชีวิต กัน คุณมี 5 ชีวิต
แต่ละคำ ที่พิมพ์ ถูกต้องหรือ พยางค์ จะช่วยให้คุณ จุด คุณมี จุด มาก ดังนั้นวิธีการที่ ตัวอักษร มาก อยู่ใน คำ ที่พิมพ์