Падащи менюта на играта-блокове

Изберете ниво и щтрактене върху бота „Старт на играта” за да започнете!
Точки 0 Животи 5

Изберете ниво и натиснете бутона „Стартиране на игра“, за да започнете.
Урок 1 означава, че ще има знаци от първи урок; урок 2 обхваща знаците от втори урок и т.н.
Вашата задача е да напишете буквите, които се появяват на екрана, преди да са паднали надолу.
Губите по един живот за всеки знак, който не сте успели да напишете преди да падне. Имате общо 5 живота.
За всеки правилно написан знак получавате по една точка.