Игра писане с разходка

Изберете ниво и щтрактене върху бота „Старт на играта” за да започнете!
Точки 0 Животи 5 Време 20

Изберете ниво и натиснете бутона „Стартиране на игра“, за да започнете.
Урок 1 означава, че ще има букви, срички и думи от първи урок; урок 2 обхваща знаците от втори урок и т.н.
Вашата задача е да откриете най-краткия път до жълтата буква, като натискате буквите в зелено. Последната буква, която трябва да натиснете, винаги е жълта.
Разполагате с ограничено време – 20 секунди, за да стигнете до всяка жълта буква.
Броят на точките, които ще получите за всяка буква, зависи от оставащите секунди, след като сте стигнали крайната цел.
Губите по един живот за всеки погрешно натиснат клавиш. Имате общо 5 живота.