Αριθμητικό πληκτρολόγιο: Νέες κλειδιά

0
Σημάδια
0%
Πρόοδος
0
ΛΑΛ
0
λάθη
100%
Ακρίβεια
00:00
Χρόνος
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
,