Σχολή Τυφλής Πληκτρολόγησης

Η σχολή τυφλής πληκτρολόγησης είναι διαθέσιμη μόνο μετά την είσοδο.