فهرست نرم افزارهای رایگان تایپ ده انگشتی و منابع آنلاین

نرم افزار رایگان

عنوان ویندوز مک لینوکس حجم یادداشت ها
amphetype بله بله بله 8.7
aTypeTrainer4Mac شماره بله شماره 5.5
Kiran's Typing Tutor بله شماره شماره 4.9
Klavaro Touch Typing Tutor بله بله بله 8.4
KTouch شماره شماره بله 2.1
N-Type بله شماره بله 2.7
Rapid Typing Tutor بله شماره شماره 13.7
Sogou Pinyin بله شماره شماره 42.2 Chinese Pinyin
Sonma Typing-Expert بله شماره شماره 2.5
Stamina Typing Tutor بله شماره شماره 4.0
TIPP10 بله بله بله 4.4

سایت های آنلاین

URL درس ها بازی ها تست سرعت ورود بدون ورود به سیستم یادداشت ها
10fastfingers.com شماره شماره بله بله بله
agilefingers.com بله بله بله بله بله
alison.com بله شماره شماره بله شماره
artypist.com بله بله بله بله بله
bigbrownbear.co.uk بله بله شماره شماره بله
byteback.org بله شماره شماره شماره بله
cursomeca.com بله شماره بله بله بله
dactylocours.com بله شماره بله بله بله
dactylographie-online.com بله شماره شماره شماره بله
dancemattypingguide.com بله بله بله شماره بله
dattilocorso.com بله شماره بله بله بله
dattilografia-online.com بله شماره شماره شماره بله
digicurso.com بله شماره بله بله بله
dvorak.gruevy.com بله شماره شماره شماره بله
easy-10-finger.de بله شماره شماره شماره بله
easytype.org بله شماره شماره شماره بله
fastkeyboardtyping.com بله شماره بله بله شماره
free-typing-test.com شماره بله بله شماره بله
freetypinggame.net بله بله بله شماره بله
gb4.typewriter.at بله شماره شماره بله بله
gonnatype.com شماره شماره بله شماره بله
goodtyping.com بله شماره بله بله بله
hamtype.ir بله شماره بله شماره بله
hindityping.info شماره شماره بله شماره بله
hinditypingtutor.co.in شماره شماره بله شماره بله
hinditypingtutor.in بله شماره بله شماره بله
how-to-type.com بله شماره بله شماره بله
indiatyping.com بله شماره بله شماره بله
keyboard-racing.com بله شماره بله بله بله
keybr.com بله شماره شماره بله بله
keyhero.com شماره بله بله بله بله
kidstyping.weebly.com بله شماره شماره شماره بله
kidztype.com بله بله بله بله بله
klavogonki.ru شماره بله بله بله بله
klavyecalis.com بله بله بله بله بله
kurspisania.pl بله شماره بله شماره بله
learn.dvorak.nl بله شماره شماره شماره بله
learn10key.com شماره شماره بله شماره بله
learn2type.com بله بله بله بله شماره
m5bilisim.com بله شماره بله شماره بله
maskinskrivning.se بله شماره شماره شماره بله
mecanografia-online.com بله شماره شماره شماره بله
nabiraem.ru بله شماره بله بله بله
nitrotype.com شماره بله شماره بله بله
official-typing-test.com شماره شماره بله بله بله
online.verseq.ru بله شماره شماره بله شماره
onlinetyping.org شماره بله بله شماره بله
onlinetypingtest.net شماره شماره بله بله بله
pisaniebezwzrokowe.pl بله شماره بله بله بله
piskle.pl بله بله بله بله بله
play.typeracer.com شماره شماره بله بله بله
powertyping.com بله شماره بله شماره بله
programmer-dvorak.appspot.com بله شماره شماره شماره بله
quicktypingtest.com شماره بله بله بله بله
ratatype.com بله شماره بله بله بله
schreibtrainer-online.de بله شماره شماره شماره بله
sense-lang.org بله بله بله بله بله
skoropisanie.ru شماره شماره بله شماره بله
skrivhurtigt.dk بله بله بله شماره بله
socialtypingtest.com شماره شماره بله بله بله
speedcoder.net بله شماره شماره بله بله
speedtypingonline.com بله بله بله بله بله
stamina-online.ru شماره شماره بله بله بله
staminaon.com بله شماره شماره شماره بله
tapdanhmay.com شماره بله شماره شماره بله
thepracticetest.com بله شماره بله شماره بله
thetypingcat.com بله بله بله بله بله
tipp10.com بله شماره شماره بله شماره
tippenakademie.de بله شماره بله بله بله
toptyper.com شماره شماره بله شماره بله
toptypingtest.com بله شماره بله شماره بله
touchtyper.net بله شماره شماره شماره بله
touchtyping.guru بله شماره بله بله بله
touchtypingtutor.net بله بله بله بله بله
turkegitim.net بله شماره بله بله بله
tybaa.com بله شماره بله بله بله
typedojo.com شماره شماره بله بله بله
typekadeh.com بله شماره بله بله بله
typelesonline.nl بله شماره شماره شماره بله
typeo.top بله شماره بله بله بله
typera.net شماره شماره بله شماره بله
typetastic.com بله بله شماره بله بله
typing-lessons.org بله شماره بله شماره بله
typing-speed-test.aoeu.eu شماره شماره بله شماره بله
typing-speed.net شماره شماره بله شماره بله
typing-speedtest.com بله شماره بله بله بله
typing.academy بله شماره بله بله بله
typing.com بله بله بله بله بله
typing.io بله شماره شماره بله شماره
typingarena.com بله بله بله بله بله
typingbolt.com بله شماره شماره بله بله
typingclub.com بله بله بله بله بله
typinggames.zone شماره بله شماره بله بله
typingstudy.com بله بله بله بله بله
typingtest.com بله شماره بله بله بله
typingtester.org شماره شماره بله شماره بله
typingtestnow.com بله بله بله شماره بله
typingtutor-online.com بله شماره شماره شماره بله
utype.ir بله شماره بله بله بله
wetype.ir بله شماره بله بله بله
zehnfinger.com بله شماره بله بله بله
اضافه کردن منابع خود را در دیدگاه ها!