אודות

זהו קורס חינמי להקלדה עיוורת הניתן באופן מקוון.