בית הספר להקלדה עיוורת

בית הספר להקלדה עיוורת זמין רק לאחר התחברות.