תרגיל להקלדת מילה עיוורת 2

0
שלטים
0%
התקדמות
0
מילים/דקה
0
שגיאות
100%
דיוק
00:00
זמן