Нови клучеви: њ и о

0
Знаци
0%
Напредок
0
ЗВМ
0
Грешки
100%
Точност
00:00
Време
ѝ
!
1
2
3
'
4
%
5
6
7
*
8
(
9
)
0
-
+
=
Back
Tab
љ
њ
е
р
т
ѕ
у
и
о
п
ш
ѓ
ж
Caps
а
с
д
ф
г
х
ј
к
л
ч
ќ
Enter
Shift
ѐ
з
џ
ц
в
б
н
м
;
,
:
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl