Нумеричката тастатура: Нови клучеви

0
Знаци
0%
Напредок
0
ЗВМ
0
Грешки
100%
Точност
00:00
Време
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
,