Spel: Fallande block

Välj nivå och klicka på 'Starta spelet' för att börja!
Poäng 0 Liv 5

Välj nivå och klicka på Starta spelet för att starta.
Nivå 1 betyder att det kommer att finnas bokstäver och tecken från lektion 1, nivå 2 innehåller bokstäver och tecken från lektion 2 och så vidare.
Din uppgift är att skriva bokstäverna och tecknen som visas innan de faller ner.
För varje bokstav eller tecken som du inte hinner skriva innan det fallit ner förlorar du ett liv. Du har totalt 5 liv.
Varje korrekt skrivet tecken ger dig en poäng.