Spel: Blixtsnabb

Välj nivå och klicka på 'Starta spelet' för att börja!
Poäng 0 Liv 5

Välj nivå och klicka på Starta spelet för att starta.
Nivå 1 betyder att det kommer att finnas bokstäver och tecken från lektion 1, nivå 2 innehåller bokstäver och tecken från lektion 2 och så vidare.
Din uppgift är att tecknet som visas innan det kommer ett nytt.
Om du inte klarar det förlorar du ett liv. Du har totalt 5 liv.
Varje korrekt skrivet tecken inom given tid ger dig en poäng.