Spel: Skrivpromenad

Välj nivå och klicka på 'Starta spelet' för att börja!
Poäng 0 Liv 5 Tid 20

Välj nivå och klicka på Starta spelet för att starta.
Nivå 1 betyder att det kommer att finnas bokstäver och tecken från lektion 1, nivå 2 innehåller bokstäver och tecken från lektion 2 och så vidare.
Din uppgift är att hitta den kortaste vägen till den gula bokstaven genom att trycka på de gröna bokstäverna. Det sista du gör är att trycka på den gula bokstaven.
Din tid är begränsad - 20 sekunder för varje gul bokstav som ska nås.
Antalet poäng du får för varje bokstav eller tecken beror på hur många sekunder som är kvar när du når målet.
Om du trycker på fel tangent förlorar du ett liv. Du har totalt 5 liv.