Kugusa kuandika shule

Kugusa kuandika shule ya inapatikana tu baada ya kuingia.