Επιπλέον κλειδί τρυπάνι

0
Σημάδια
0%
Πρόοδος
0
ΛΑΛ
0
λάθη
100%
Ακρίβεια
00:00
Χρόνος
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Back
Tab
:
;
΅
ς
ε
ρ
τ
υ
θ
ι
ο
π
{
[
}
]
Enter
Caps
α
σ
δ
φ
γ
η
ξ
κ
λ
¨
΄
"
'
|
\
Shift
>
<
ζ
χ
ψ
ω
β
ν
μ
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl