Τρυπάνι Κείμενο

0
Σημάδια
0%
Πρόοδος
0
ΛΑΛ
0
λάθη
100%
Ακρίβεια
00:00
Χρόνος