Унаж байгаа шоо буудах Тоглоом

Түвшинг сонгох эхлүүлэх Start Game товч дээр товшино уу!
Гаргасан он, 0 Амьдрал 5

Түвшин сонгох эхлүүлэх Start тоглоомын товч дээр дарна.
Түвшин 1 гэх мэт хичээл 2-аас Тэмдэглэгээ ба орно хичээлийн 1, 2 түвшний тэмдэг байх болно гэсэн үг юм.
Таны даалгавар бол тэд доош унасан өмнө дэлгэцэнд гарч захидал бичих явдал юм.
Та доош унасан өмнө бичиж удирдах байхгүй бол бүр тэмдэг нь та нэг нь амиа алдах болно. Та нар хамтдаа 5 амьдралыг байна.
Бүр зөв бичих тэмдэг танд нэг оноо өгдөг.