Шивж алхах Тоглоом

Түвшинг сонгох эхлүүлэх Start Game товч дээр товшино уу!
Гаргасан он, 0 Амьдрал 5 Цаг хугацаа 20

Түвшин сонгох эхлүүлэх Start Game товч дээр дарна.
Түвшин 1 гэх мэт хичээл 2 Тэмдэглэгээ ба орно Хичээл 1, түвшин 2 захиа, syllables, үг бий болно гэсэн үг юм.
Таны даалгавар бол ногоон өнгөтэй байдаг үсгүүдийг дарж шар захидал хүрэх хамгийн дөт арга замыг олох явдал юм. Сүүлийн нэг нь та үргэлж шар дарах болно.
Тус бүр шар үсэг нь 20 секунд хүрч байх - Таны цаг хугацаа хязгаарлагдмал байна.
та үсэг бүрийг авах болно цэгийн хэмжээ, та хүрэх үед үлдэх болно хэдэн секундын хамаардаг.
Тус бүр буруу дарагдсан гар нь, та нэг нь амиа алдах болно. Та нар хамтдаа 5 амьдралыг байна.