Унаж буй үгс Тоглоом

Түвшинг сонгох эхлүүлэх Start Game товч дээр товшино уу!
Гаргасан он, 0 Амьдрал 5

Түвшин сонгох эхлүүлэх Start Game товч дээр дарна.
Түвшин 1 гэх мэт үсэг, үгсийг хичээл 2 ба орно Хичээл 1, түвшин 2 үсэг, syllables, үг бий болно гэсэн үг юм.
Таны даалгавар бол тэд доош унасан өмнө дэлгэц дээр гарч ирэх үгийг тушаалыг ажиллуулах явдал юм. Үгийг бичээд Enter дарна.
Та доош унасан өмнө бичиж удирдах байхгүй бол бүр үг нь, та нэг нь амиа алддаг. Та нар хамтдаа 5 амьдралыг байна.
Бүр зөв бичсэн үг буюу үет танд оноо өгдөг. Ялангуяа үг үсэг байхгүй үед үг бүрийг та их оноо авах хэрэгтэй.