Анивчих Тоглоом

Түвшинг сонгох эхлүүлэх Start Game товч дээр товшино уу!
Гаргасан он, 0 Амьдрал 5

Түвшин сонгох эхлүүлэх Start Game товч дээр дарна.
Түвшин 1 гэх мэт хичээл 2 Тэмдэглэгээ ба орно хичээлийн 1, 2 түвшний тэмдэг байх болно гэсэн үг юм.
Таны даалгавар бол шинэ нэг нь гарч өмнө захиа бичих явдал юм.
Хэрэв та удирдах Хэрэв үгүй ​​бол та нэг амь алдана. Та нар хамтдаа 5 амьдралыг байна.
Бүр нь зөв, цаг хугацаанд нь бичсэн захидал танд нэг оноо өгдөг.