Allykylýan bloklar oýny

Dereje saýlaň we başlamak üçin Oýun başlamak düwmesine basyň!
Bal 0 Ivesaşaýar 5

Bir dereje saýlaň we başlamak üçin Oýun başlamak düwmesine basyň.
1-nji sapak, 1-nji sapakdan nyşanlaryň boljakdygyny, 2-nji sapakda 2-nji sapakdaky nyşanlaryň we ş.m.
Siziň wezipäňiz, ýykylmanka ekranda görünýän harplary ýazmak.
Downykylmanka ýazyp bilmeýän her bir nyşan üçin bir ömrüňiz ýitýär. Bilelikde 5 durmuş bar.
Dogry ýazylan her bir nyşan size bir nokat berýär.