Blink oýun

Dereje saýlaň we başlamak üçin Oýun başlamak düwmesine basyň!
Bal 0 Ivesaşaýar 5

Bir dereje saýlaň we başlamak üçin Oýun başlamak düwmesine basyň.
1-nji sapak, 1-nji sapakdan nyşanlaryň boljakdygyny, 2-nji sapakda 2-nji sapakdaky nyşanlaryň we ş.m.
Siziň wezipäňiz, täze harp çykmazdan ozal hat ýazmak.
Dolandyrmasaň, bir ömrüňi ýitirersiň. Bilelikde 5 durmuş bar.
Her biri dogry we wagtynda ýazylan harp size bir nokat berýär.