Allykylan sözler oýny

Dereje saýlaň we başlamak üçin Oýun başlamak düwmesine basyň!
Bal 0 Ivesaşaýar 5

Bir dereje saýlaň we başlamak üçin Oýun başlamak düwmesine basyň.
1-nji sapak, 1-nji sapakdan harplaryň, bogunlaryň we sözleriň boljakdygyny aňladýar, 2-nji sapakda 2-nji sapakdaky harplar we sözler we ş.m.
Siziň wezipäňiz, ýykylmanka ekranda görünýän sözleri ýazmak. Söz ýazyň we Enter basyň.
Downykylmanka ýazyp bilmeýän her sözüňiz üçin bir ömrüňiz ýitýär. Bilelikde 5 durmuş bar.
Dogry ýazylan her bir söz ýa-da bogun size bal berýär. Her söz üçin belli bir sözdäki harplar ýaly köp bal alarsyňyz.